ജലോരി പാസ്സിലെക്ക്

നാട്ടിലെ ആഗോഷങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, ഒറ്റമുറി ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടാണ് സിനിമകളെയും പുസ്തകങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഭാഷകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർവരമ്പ്‌ ഭേദിച് സിനിമകളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഒടുക്കം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഞാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആ കഥാപാത്രങ്ങളായി ജീവിക്കാനും.

180 Degrees South,  Into the Cold: A Journey of the Soul,  Into the Wild,  The Painted Veil,  The Way
തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപെട്ടത് കൊണ്ടും, കുട്ടിക്കാലത്ത് യാത്രകൾ ചെയ്തു ശീലിച്ചതുകൊണ്ടും ആവാം എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ യാത്രകൾ ബ്രാന്തമായിരുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള യാത്രകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവും.

എന്തിനോ വേണ്ടി ആരോ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് എന്നെ കുടജാദ്രിയുടെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഗുഹയിൽ നിന്നും ധാരാവിയിലെ ചേരികളിലൂടെ നടയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
പിന്നെ ഭുദ്ധനെ കൂട്ട് പിടിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ സാഞ്ചി വരെ, പാതി വഴിയിൽ മസൂരിയിൽ വച്ച് നിർത്തി വെച്ച ഹിമാലയ യായ്ത്ര, അങ്ങനെ അൽപ്പം.

നാളെ ഒരു യാത്രപോവുകയാണ്,  ആകാശത്തെ തൊട്ടുരുമ്മി കിടക്കുന്ന ജലൂരി പാസ് മല മുകളിലേക്ക്. ഷോജ, കുളു, നാർകണ്ട, ഷിംല, ബഞ്ഞാർ  തൊട്ടറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അൽപ്പ ദിവസം നീളുന്ന ഒരു ടൂ വീലർ സവാരി, കൂടെ ഇ അടുത്ത കാലത്തായി വീണു കിട്ടിയ അൽപ്പം നല്ല സുഹ്ര്തുക്കളും.

കോട മഞ്ഞിന്റെ നനുത്ത സ്പർശം പ്രണയമായി ശരീരത്തെ അറിയട്ടെ,
മല മുകളിൽ ദേശാടന കിളികളുടെ ആഗോഷ തിമിർപ്പിൽ വീണുപോയ നഗക്ഷതങ്ങൾ കണ്ടറിയട്ടെ,
കണ്ണും കാതും പ്രകൃതിയെ തൊട്ടുരുമട്ടെ, താറുമാറുകൾ  പിടിച്ച ചിന്തകളുടെ വേരുകൾ പിഴുതെറിയട്ടെ,
ചിതൽ പിടിച്ച വാക്കുകൾ തുടചെടുക്കട്ടെ..

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി