കിത്ന?

കിത്ന?
ഇന്നലെ രാത്രി നിക്കൊട്ടിന്റെ കുറവ് ശരീരത്തിൽ അനുഭവപെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇ ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ കേട്ടുകാണും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രാത്രിയുള്ള വില അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അവിടെ പോലും ബാർഗയിൻ നടത്തുന്ന പലരും ഉണ്ട്.
എം ജി റോഡിലുള്ള ഡാൻസ് ബാറുകളുടെ പുറത്ത് കുറഞ്ഞത്‌ മൂവായിരം സ്ത്രീകളെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കിത്ന? എന്ന ഇ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച് കാതുനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത്രയും വലിയ നഗരത്തിൽ ഇത് സ്വാഭാവികം.

ഡൽഹിയിലെ തന്നെ ജീബി റോഡിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ സ്ത്രീകള് 250/- എന്ന ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും യുവാക്കൾ മുഴുവൻ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ഇവിടുതെക്ക് വരാൻ കാരണമുണ്ട്.

ജീവിത രീതികളും ചിലവും പെട്ടന്ന് പെട്ടന്ന് മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള നഗരങ്ങളില ഒന്നാണ് ഗുർഗോണ്‍
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഡംബര ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികൾക്ക് വരുമാനം താങ്ങാതെ വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ വഴി ശരീരം കാഴ്ചയ്ക്ക് വെയ്ക്കുക എന്നതാണ്.
പോയാൽ ഒരു മാനം കിട്ടിയാൽ സുഗവും പൈസയും.. എന്ന ചിന്താഗതിക്കാർ.

കുറച്ചു മോഡേണ്‍ ആയി രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ്‌ മാളുകളുടെ പുറത്തു കിത്ന? എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച് ഇവർ വരും.
ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരം വിൽക്കുന്ന ജീബി റോഡിലെ ഒറ്റമുറി സെക്സിനെകാളും നല്ലത്, ആഗോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശരീരം വിറ്റ്കൊണ്ട്   ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ എവിടെയും വരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഇ സുന്ദരികൾ തന്നെയാണ്.

ചിലർ ഒറ്റപെടലുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ, മറ്റു ചിലർ പതിനോന്നുമിനുട്ടിന്റെ കാമം തീർക്കാൻ, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾക്കായി  ഇവരെ തേടി ഇവിടെത്തും.

ആഗോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം "സ്ത്രീ, കുടുംബം" എന്നതിന്റെ അർഥം മറക്കുന്ന ഇവർക്കുനെർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന മലയാളി പെണ്‍കുട്ടികൾക്ക് നേർ പുച്ഛം വാരി വിതറി നിക്കൊട്ടിന്റെ കുറവ് തീർക്കാൻ ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് അങ്ങട് പുകച്ചു.

പക്ഷെ ഇവർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബ്രോക്കർ മാർക്കറിയില്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അവളുടെ മകളും, കിത്ന? എന്ന ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച് മറ്റൊരു മാളിന്റെ പുറത്തു നില്ക്കുന്നുന്ടെന്നു.

No comments:

Post a Comment

വായിച്ചതിനു നന്ട്രി